Menu

Na hasło "VIP", zestaw zasłonek kabinowych VANEXPERT do zamówionego pojazdu otrzymasz GRATIS!!!                                                        Zapraszamy do kontaktu:

Zapytaj o ofertę

GAP - ochrona wartości

GAP - Guaranteed Asset Protection 


Ubezpieczenie GAP ma za zadanie chronić nas od utraty wartości pojazdu w trakcie jego leasingowania. Ma to szczególne znaczenie dla samochodów dostawczych, zwłaszcza tych, które z racji wykonywanych zadań wykonują duże przebiegi miesięczne. 

GAP Fakturowy - pokrzwa różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu, a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC lub Wartością Pojazdu
Dotyczy tylko leasingów z okresem do 5 lat

GAP Finansowy - pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania z umowy AC a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy AC

GAP Indeksowy – pokrywa 30% wartości pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t i 20% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t. (GAP indeksowy zapewnia procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu Autocasco )