Menu
Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny to najczęściej wybierana przez naszych klientów forma finansowania zakupu nowego samochodu dostawczego. Leasing w tej formie nie ogranicza i nie obniża zdolności finansowej przedsiębiorcy, jednocześnie pozwalając na elastyczną optymalizację podatkową. Pomagamy w ułożeniu wygodnego harmonogramu spłat z wpłatą od zera do 45 procent wartości samochodu i okresem spłaty aż do 84 miesięcy. Jeśli prowadzisz biznes sezonowy również w takiej sytuacji leasing operacyjny będzie dobrym wyborem, dopasujemy harmonogram do Twoich możliwości.

Ubezpieczenie
GAP - ochrona wartości

GAP - Guaranteed Asset Protection Ubezpieczenie GAP ma za zadanie chronić nas od utraty wartości pojazdu w trakcie jego leasingowania. Ma to szczególne znaczenie dla samochodów dostawczych, zwłaszcza tych, które z racji wykonywanych zadań wykonują duże przebiegi miesięczne. GAP Fakturowy - pokrzwa różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu, a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC lub Wartością Pojazdu

Dotyczy tylko leasingów z okresem do 5 latGAP Finansowy - pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania z umowy AC a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy ACGAP Indeksowy – pokrywa 30% wartości pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t i 20% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t. (GAP indeksowy zapewnia procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu Autocasco )

 

szczegóły
OCP - odpowiedzialność cywilna przewoźnika

OCP to ubezpieczenie dla przewoźników drogowych. Polisa OCP gwarantuje ubezpieczenie firmy transportowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy transportu  w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru, a nawet opóźnienia dostawy w niektórych przypadkach. Zakres ubezpieczenia w dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym może objąć także rażące niedbalstwo i winę umyślną, wydanie towaru osobie nieuprawnionej, odpowiedzialność za podwykonawców, jak również inne ryzyka, które ciążą na przewoźniku zgodnie z obowiązującymi go przepisami polskiego lub międzynarodowego prawa. OCP najczęściej zawierane jest umową na 12 miesięcy, jego koszt jest bardzo zróżnicowany w zależności od kwot objętych ubezpieczeniem, rodzaju przewożonych ładunków i wielu innych prametrów.

szczegóły
Pakiety OC/AC/NNW

 

Dla pojazdów leasingowanych z naszej oferty, mogą Państwo wybrać ubezpieczenia w formie: 


Pakiet dealerski - są to pakiety ryczałtowe proponowane przez producenta pojazdu, często jest to najtańsza z opcji. 
Pakiet do leasingu - są to pakiety oferowane przez towarzystwo leasingowe, z możliwością rozłożenia w ratach 
Pakiet zewnętrzny - ubezpieczenia oferowane przez naszego brokera liczone w oparciu o Państwa historię ubezpieczeniową i zniżki. 

szczegóły
AssistanceWszystkie oferowane przez nas fabrycznie nowe pojazdy posiadają pakiet Assistance gratis od producenta pojazdu. Taki fabryczny Assistance zapewnia z reguły usprawnienie pojazdu na drodze jeśli jest to możliwe, lub transport zepsutego pojazdu do najbliższego ASO i naprawę na miejscu. 

 

Ponieważ są sytuacje, w których fabryczny assistance nie jest wystarczający, warto rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia. Dodatkowy pakiet umożliwia np. transport lawetą we wskazane przez kierowce miejsce do 600, 800, czy nawet 1000km. 

szczegóły