Menu

Na hasło "VIP", zestaw zasłonek kabinowych VANEXPERT do zamówionego pojazdu otrzymasz GRATIS!!!                                                        Zapraszamy do kontaktu:

Zapytaj o ofertę

OCP - odpowiedzialność cywilna przewoźnika

OCP to ubezpieczenie dla przewoźników drogowych. Polisa OCP gwarantuje ubezpieczenie firmy transportowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy transportu  w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru, a nawet opóźnienia dostawy w niektórych przypadkach. Zakres ubezpieczenia w dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym może objąć także rażące niedbalstwo i winę umyślną, wydanie towaru osobie nieuprawnionej, odpowiedzialność za podwykonawców, jak również inne ryzyka, które ciążą na przewoźniku zgodnie z obowiązującymi go przepisami polskiego lub międzynarodowego prawa. OCP najczęściej zawierane jest umową na 12 miesięcy, jego koszt jest bardzo zróżnicowany w zależności od kwot objętych ubezpieczeniem, rodzaju przewożonych ładunków i wielu innych prametrów.